Pradinio ugdymo mokinių fizinio aktyvumo ir akių bei regėjimo saugojimo prevencinė būtinybė ir galimybės

Ausra Baltoniene ir Paulina Baltonytė

Dabartiniu metu regėjimo funkcijų naudojimas ir jų svarba stipriai išaugo. Tam reikšmingą įtaką daro ir skaitmeninių ekranų intensyvus naudojimas. Ir šis procesas faktiškai prasideda jau ankstyvos vaikystės laikotarpyje. Visų pirma tai lemia vaikų buvimas ir augimas skaitmeninių ekranų ir jų teikiamos informacijos  aplinkoje, su kuria šiuolaikinėse sąlygose namuose susiduria dauguma vaikų. Reikšmingą įtaką šiam procesui  turi ir šiuolaikinių vaikų  smalsumas, aktyvumas ir puikūs gebėjimai, net neturint skaitymo įgūdžių ir net nepažįstant raidžių,  greitai įsisavinti IT pagrindu veikiančius įtaisus, turinčius skaitmeninius ekranus, pradedant televizoriais ir baigiant išmaniaisiais telefonais.  Akims ir regėjimo funkcijoms  krūvis vaikams papildomai išauga jiems pradėjus lankyti mokyklą. Ir tai yra natūralus procesas.  Mokykla yra išskirtinai svarbus vaikų ugdymo ir mokymo, o taip pat ir jų rengimo gyvenimui, proceso pagrindas. Tačiau, kaip rodo pasaulinė praktika ir tyrimai, suintensyvėjęs akių ir regėjimo funkcijų naudojimas vaikų – mokinių amžiuje, vertinant mokyklinę veiklą, kuri reikalauja intensyvaus vizualinio dėmesio, turi ir neigiamų pasekmių.  Šios pasekmės, kaip rodo tyrimai įvairiose šalyse, t.t. ir Lietuvoje, daugelyje atveju pasireiškia fizinio aktyvumo mažėjimu, neleistinu akių nuovargiu bei kitais akių negalavimais, visų pirma trumparegystės pasireiškimu, tuo pačiu ir regėjimo blogėjimu.  Kaip rodo moksliniai tyrimai, tai iššaukia bei gali iššaukti ir kitus sveikatos sutrikimus, tokius kaip netinkamos laikysenos ir eisenos suformavimą, miego ritmo sutrikimą, dėmesio ir susikaupimo trūkumą. Kalbant apie akių nuovargį ir regėjimo funkcijų blogėjimą, būtina pažymėti, kad tai aktualu ne tik tiems vaikams, kurie nenešioja akinių ar kontaktinių lęšių. Tai aktualu visiems vaikams, vertinant tai, kad intensyvus regėjimo funkcijų naudojimas, ir ypač nesilaikant saugaus šių funkcijų naudojimo sąlygų, akių nuovargį ir tolimesnį regėjimo funkcijų blogėjimą, gali patirti ir  tie mokiniai, kurie nešioja akinius ar kontaktinius lęšius, nes nei akiniai, nei lęšiai nuo akių nuovargio ir regėjimo funkcijų blogėjimo, neapsaugo.  Specialistų nuomone, blogas regėjimas silpnina vaikų  kognityvinius gebėjimus, informacijos ir žinių įsisavinimą, ypač gaunamų vizualinėje formoje. Reikiamo fizinio aktyvumo nebuvimas, regėjimo funkcijų formavimosi pažeidimai vaikų augimo ir brendimo laikotarpyje, savo neigiamomis pasekmėmis juos gali lydėti visame jų likusiame gyvenime.  Laiku nesiimant reikiamų priemonių  skatinant vaikų fizinį aktyvumą, saugant jų akis ir regėjimą, o taip pat nesiimant reikiamų priemonių  šalinant ir stabdant šias problemas sukeliančias priežastis, tai gali trukdyti vaikams ne tik normaliai vystytis ir augti, bet  ir gerai mokytis, aktyviai sportuoti, užsiiminėti mėgstamais laisvalaikio pomėgiais, džiaugtis vaikystės malonumais.  Šios problemos neigiamai gali paveikti ir vaikų gyvenimo bei veiklos kokybę ateityje, suaugusiųjų amžiuje. Sveikatos specialistų nuomone didžiosios dalies šių problemų galima išvengti, aktyviai taikant tikslines prevencines priemones ir veiksmus, visų pirma fizinių ir akių bei regėjimo mankštų pagrindu, o taip pat ir apmokant vaikus teisingai naudoti regėjimo funkcijas skaitant, rašant, piešiant ir naudojant skaitmeninius ekranus.  Ir tai būtina pradėti daryti kuo anksčiau. Kartu,  vertinant vaikų – mokinių  amžių ir reikiamo supratimo bei savarankiškos patirties neturėjimo, kaip reikia ir galima išvengti tų problemų,  šiame procese turi aktyviai dalyvauti ir tėvai bei  globėjai, o taip pat ir pedagogai. Šiame procese aktyviai turi reikštis ir  visos valstybines institucijas, tiesiogiai susijusias su vaikų ugdymu ir mokymu bei sveikatingumo palaikymu. Yra ir kitas labai svarbus tikslas.  Būtina vaikams – mokiniams ne tik suformuoti reikiamus tikslinius įgūdžius prevenciškai saugoti savo akis ir regėjimą, o kartu palaikyti ir viso kūno sveikatingumą čia ir dabar, bet kartu reikia  siekti šiuos įgūdžius jiems įtvirtinti pastovių sisteminių įpročių formoje ir ne tik mokykliniame amžiuje. Būtina juos parengti ir tam, kad  jie šiuos įpročius aktyviai taikytų ir ateityje, likusiame savo gyvenime suaugusiųjų amžiuje, vertinant bendro sveikatingumo ir regėjimo funkcijų išskirtinę svarbą žmonių veikloje. Kaip reikia ir kaip galima pradėti taikyti tokias prevencines priemones, kokioje formoje ir išraiškoje jos turėtų būti ir kokiu būdu bei pagrindu  tai galima įgyvendinti Lietuvos mokyklose, visų pirma pradinių klasių mokiniams?  Vertinant kitų šalių patirtį, tai galima pasiekti aktyviai ir efektyviai išnaudojant ugdymo procesą, jo pagrindu apmokant ir parengiant  vaikus – mokinius palaikyti savo  sveikatingumą, kartu jiems suformuojant reikiamus šio proceso įgūdžius, tuo pačiu juos paverčiant stabiliai ir sistemingai veikiančiais įpročiais. Tokių šalių, kaip Danijos, Vokietijos, Suomijos, Izraelio, Švedijos, Japonijos, Austrijos, Pietų Korėjos, Kinijos ir kitų šalių patirtis rodo, kad ugdymo sistemos efektyvų panaudojimą vaikų sveikatingumo ir jų rengimo ateities gyvenimui  procesuose, visų pirma lemia teigiamas sisteminis valstybinių institucijų, atsakingų už vaikų ugdymą ir sveikatingumą, požiūris ir tiksliniai veiksmai. Tai paaiškinama tuo, kad tik šių institucijų dėka, dėl jų turimų galių  ir įgaliojimų, gali būti pasiekiamas tokių sveikatingumo palaikymo prevencinių programų masinis taikymas ir aktyvus jų naudojimas, sisteminio ugdymo programų pagrindu. Lietuvoje tokių sveikatingumo prevencinių programų taikymą mokyklose skatina ir garantuoja LR Švietimo ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymai.  Vertinant tai, Labdaros ir paramos fondas „Angelo akys“ (www.angeloakys.lt), kurio vizija yra „Siekti, kad vaikai turėtų ir išlaikytų gerą regėjimą“, yra parengęs specialią kompleksinę fizinio aktyvumo skatinimo ir akių bei regėjimo funkcijų palaikymo programą  pradinio ugdymo mokiniams, kuri gali būti aktyviai taikoma visose  Lietuvos mokyklose. Tai nesudėtingos išraiškos, lengvai suprantama ir įsisavinama programa, pagrista fizinės ir akių bei regėjimo funkcijų palaikymo mankštos tiksliniais pratimais.

Nors ši kompleksinė mankšta yra tikslingai orientuota 1 – 4  klasių mokiniams, tačiau ją galima naudoti  ir vyresnių, 5 – 6 klasių mokiniams, ypač tais atvejais, jeigu šių klasių vaikai  tokio pobūdžio mankštų nėra darę anksčiau.  Pristatomą mankštą rekomenduojama atlikinėti bent du kartus per dieną. Bendras fizinės ir akių bei regėjimo mankštos atlikimo laikas  apie 6 – 7 min. Ši kompleksinė mankšta pradedama atliekant fizinius kūno judesius ir pratimus, o po to atliekant akių ir regėjimo mankštą.  Fiziniai kūno judesiai ir pratimai suaktyvina viso kūno gyvybingumą ir aktyvumą, tuo pačiu ir regėjimą, o akių ir regėjimo mankšta pašalina akių nuovargį ir palaiko gerą regėjimą,  net ir  gerina jį.

Mankšta pradedama fiziniais pratimais, jų atlikimo trukmė apie 3 – 3,5 min.

  1. Fizinę mankštą reikia pradėti viršutinės kūno dalies sukiojimu per liemenį  į vieną ir kitą pusę, rankas laikant krūtinės lygyje, kurios pasisukant yra ištiesiamos į šonus, tai pakartojant 4 – 5  kartus.

2. Po to, stovint tiesiai, pakilnokite ištiestas rankas,  vieną ranką keliant aukštyn, o kitą leidžiant žemyn, tai pakartojant 4 – 5 kartus.

  1. Stovint tiesiai suglaustomis kojomis, iškelkite rankas į viršų ir kiek galite atsilenkite atgal, o po to lenkiantis per liemenį, rankas leiskite žemyn link kojų pirštų, tai pakartojant 4 – 5 kartus.
  1. Na ir pabaigai – stovint tiesiai nuleiskite rankas žemyn, atpalaiduokite  ir atlikite pritūpimus, rankas ištiesdami į priekį, tai pakartojant 4 – 5 kartus.

Akių ir regėjimo mankštos pratimai, jų atlikimo trukmė apie 3 – 3,5 min.

1. Akių ir regėjimo mankštą reikia pradėti daugkartiniu laisvu mirksėjimu, skaičiuojant iki  10 -12, kartu negreitu tempu sukinėjant galvą į kairę ir į dešinę puses.

  1. Po to atlikite grojimo trombonu imitavimą, nykštį arba vertikaliai laikomą rašiklį kartotinai stumdydami priešais akis, jį minimaliai pritraukiant iki akių ir maksimaliai atitolinant nuo  akių,  nykštį arba rašiklį įdėmiai sekant žvilgsniu, tai pakartojant  6 – 7 kartus.
  1. Toliau atlikite žvilgsnio keitimą į viršų ir jo nuleidimą žemyn, po to jo perkėlimą į dešinę ir kairę puses, galvą laikant tiesiai ir jos nejudinant,  tik žvilgsniu sekant pilnai ištiestoje rankoje padėtį keičiantį  nykštį arba laikomą rašiklį, tai pakartojant  po  4 – 5 kartus į viršų ir žemyn bei į dešinę ir į kairę puses.
  1. Po to atlikite paprastą daugkartinį mirksėjimą – pradžioje mirksint greitai, o po to lėtai, abejais atvejais skaičiuojant iki  10 – 12.
  1. Dabar nupieškite įsivaizduojamą prieš akis horizontalią  aštuoniukę nykščiu arba rašikliu pilnai ištiesus ranką prieš akis, bet nejudinant galvos, nykštį arba rašiklį sekant vien tik žvilgsniu. Šį pratimą reikia pakartoti  6 – 7 kartus.

6. Ir  pabaigai atlikite paprastą daugkartinį mirksėjimą – pradžioje mirksint greitai, o po to lėtai, abejais atvejais skaičiuojant iki  10 -12.

Kiti svarbūs patarimai, kurių reikia laikytis, norint saugoti akis ir turėti gerą regėjimą
POZOS IR ATSTUMAI

Skaitant, rašant ar piešiant – svarbu sėdėti nesusikūprinus ir laikytis reikiamo atstumo tarp akių ir  knygos ar sąsiuvinio.

Gulint negalima naudotis telefonu, kompiuteriu ar planšete, žiūrėti televizorių, nes tai labai kenkia akims – tai darykite atsisėdę, tik „neįlyskite į ekranus“.

Taisyklingas sėdėjimas prie televizoriaus ir kompiuterio monitoriaus

                                                                                          APŠVIETIMAS
    Skaityti, rašyti, piešti  būtina tik prie gero apšvietimo. Negalima skaityti tamsoje naudojant prožektorių. Tamsoje negalima žiūrėti  televizorių, naudotis kompiuteriu ar planšete bei  telefonu. Šviesos nebuvimas labai kenkia akims, todėl būtina tai daryti esant tik geram apšvietimui.

Vertinant komandinio mokyklinio mokymo proceso privalumus ir efektyvumą, šios mankštos apmokymus mokyklose,  siekiant greičiau ir efektyviau ją įsisavinti, reikėtų vykdyti naudojant multimedijos sistemas.  Mokiniams reikiamai įsisavinus šios kompleksinės mankštos programą, juos reikėtų skatinti ją atlikinėti ir namuose, o taip pat ir kitose vietose, pvz. lauke.  Siekiant šios mankštos naudojimo efektyvumo  namuose,  kartu būtina apie ją informuoti ir mokinių tėvus ar globėjus. Taip pat, šią kompleksinę fizinio aktyvumo skatinimo ir akių bei regėjimo funkcijų palaikymo mankštą tikslinga vykdyti ir  mokinių vasaros stovyklose, o taip pat ir kitokio pobūdžio mokinių išvykose. Kartu būtina pažymėti, kad pradedant šios mankštos apmokymus, mokiniams būtina detaliai ir išsamiai paaiškinti jos esmę ir kokią naudą  ji gali suteikti bendro sveikatingumo palaikymui, saugant akis ir  regėjimo funkcijas, šalinant jų nuovargį, o taip pat būtina paaiškinti ir tai, kad ši mankšta gali regėjimą ir pagerinti.