LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas  Nr. IX-886
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167900/asr

LR Sveikatos sistemos įstatymas Nr. I-552
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2B2957B9182/asr

Fondo veiklą galima paremti:

  • Juridiniams ir fiziniams asmenims teikiant paramą fondui piniginėmis lėšomis;
  • Bendradarbiavimo pagrindu, rengiant ir dalyvaujant fondo vykdomuose projektuose, o taip pat siūlant ir savus, kaip fondo veiklos rėmėjų, galimus paramos projektus ir paramos idėjas.

Paramą piniginėmis lėšomis visi juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti:

  • Pervedant pinigines lėšas į fondo sąskaitą, bet kuria valiuta

Labdaros ir paramos fondas „Angelo akys“
Adresas: Gėlainių g. 62, Panevėžys, LT 36252
Įmonės kodas: 305296392
AB SWEDBANK, banko kodas 73000
Sąskaitos numeris LT25 7300 0101 6138 1610

  • Skiriant paramai 1,2% nuo pajamų mokesčio (GPM) (Šią paramą teikia fiziniai asmenys)

Šią paramą galima teikti, užpildant formą FR0512v4 VMI elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/ arba užpildytą formą FR0512v4 pateikiant į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių, arba ją atsiunčiant VMI paštu (adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai).

Nuo 2022 m. prašymai dėl paramos skyrimo bus priimami tik el. būdu, per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašymai dėl paramos skyrimo turi būti pateikiami iki gegužės 1 d. Prašymai už 2019 m. gali būti pateikiami iki gegužės 4 d.

  • Periodinės paramos pagrindu

Periodinė parama, tai nuolatinė kartotinė fiksuoto dydžio, paramos teikėjo pervedama suma į fondo sąskaitą. Paramos dydį nusistato paramos teikėjas. Pasirinkus šią paramos formą, paramos teikėjo pasirinkta paramos suma, automatiškai nuskaičiuojama nuo asmeninės paramos teikėjo banko sąskaitos ir pervedama į fondo sąskaitą.

Norint teikti paramą tokiu būdu, bet kuriame banke arba naudojantis e-bankininkyste, galite sudaryti tokios periodinės paramos sutartį. Detalesnę informaciją šiuo klausimu galite rasti:

SWEDBANK (https://www.swedbank.lt)
SEB BANKAS (https://www.seb.lt)
CITADELĖ (https://www.citadele.lt)
ŠIAULIŲ BANKAS (https://sb.lt/lt)
LUMINOR/NORDEA (https://www.luminor.lt/)

Mokėjimo paskirtis: periodinė parama.

Periodinė parama gali būti teikiama ir kitų, finansines paslaugas teikiančių įmonių, pagrindu.

Parama bendradarbiavimo pagrindu gali būti teikiama:

  • Rengiant ir dalyvaujant fondo vykdomuose projektuose;
  • Siūlant savus, kaip fondo veiklos rėmėjų, galimus paramos projektus ir paramos idėjas;
  • Kitų galimų ir priimtinų bendradarbiavimo formų pagrindu.

Dėl paramos teikimo ir bendradarbiavimo pasiūlymų ir klausimų, prašome kreiptis:

El. adresu: info@angeloakys.lt
Tel.: +370 658 18188