Apie fondą

   Fondas „Angelo akys“ buvo įsteigtas 2019 metų pabaigoje. Steigimą paskatino fondo steigėjos šeimai, susidūrus su jos vaiko regėjimo problemomis ir jų sprendimo paieškomis. Vaikų regėjimo problemos pastaruoju metu, tampa vis aktualesnės, kurių atsiradimą, kaip teigia Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization) specialistai, t.t. ir Lietuvos specialistai, stipriai įtakoja ir vis didėjantis vaizdinės informacijos vartojimas kompiuterių ir mobilių telefonų pagrindu. Pasaulinė patirtis rodo, kad vaikų regėjimo problemų išvengimui ir net šalinimui, labai svarbią įtaką daro prevencinės priemonės ir veiksmai. Kaip teigia specialistai, jų pagrindu galima parengti vaikus, kaip reikia ir būtina saugoti savo regėjimą.

   Analizė taip pat rodo, kad labai svarbiu faktoriumi, siekiant išvengti vaikų regėjimo problemų, o taip pat siekiant efektyviai spręsti jau ir atsiradusias regėjimo problemas, yra vaikų artimosios aplinkos – tėvelių, globėjų, pedagogų ir kitų, vaikams artimų, asmenų, tikslinės ir objektyvios sampratos, regėjimo klausimais, turėjimas. Reikiamas šių problemų ir jų priežasčių atsiradimo samprata, sudaro galimybes tinkamai rūpintis ir prižiūrėti vaikus, siekiant jiems garantuoti gerą regėjimą, neleidžiant jį deformuoti, laiku pastebėti galimus vaikų regėjimo sutrikimus.

   Tai suprasdamas, fondas savo veikla, visų pirma, sieks įvairių mokymų, konsultacijų ir patarimų pagrindu, prevenciškai padėti vaikams išvengti galimų regėjimo problemų, o kartu, šiam procesui, tikslingai sieks parengti ir jų tėvelius, globėjus, pedagogus ir kitus, vaikams artimus, asmenis. Aktyviai bendraujant, bus siekiama į šį procesą įtraukti regėjimo ir akių ligų gydymo organizacijas bei specialistus, o taip pat ir kitas institucijas, kurių veikla siejasi su vaikų sveikatingumo palaikymu ir ugdymu.

   Savo veiklą fondas vykdys įvairių mokymų, konsultacijų, tikslinės informacijos rengimo ir platinimo regėjimo saugojimo ir gerinimo tematikos pagrindu, o taip pat, teikiant tikslinę paramą įstaigoms ir organizacijoms, vykdančioms vaikų akių ir regėjimo  priežiūros programas bei vykdant tikslinius projektus, fondo veiklos pagrindu.

Fondo veiklos tikslai

  Padėti vaikams saugoti ir gerinti savo regėjimą, vykdant įvairius mokymus, kartu šiam procesui teikiant metodinę pagalbą tėveliams, vaikams, globėjams, pedagogams ir kitiems asmenims.

   Teikti paramą tiksliniams projektams, programoms ir priemonėms, susijusioms su pagalba vaikams, turintiems regėjimo sutrikimus ir sergantiems akių ligomis,  kaupti ir platinti tikslinę literatūrą ir kitokią informaciją apie vaikų regėjimo sutrikimus ir akių ligas, jų išvengimo ir gydymo  galimybes.

   Rengti ir vykdyti įvairias  programas bei projektus, susijusius su vaikų regėjimo problemų sprendimais ir juose dalyvauti.

   Bendradarbiauti su kitais Fondo veiklos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio šalių fondais, labdaros ir paramos organizacijomis, Lietuvos ir kitų šalių institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis, fiziniais asmenimis, skatinant juos remti Fondo veiklą.

Teikti pagalbą ir paramą tvarkingoms, bet sunkiai besiverčiančioms daugiavaikėms šeimoms,  gabiems ir talentingiems vaikams bei jaunuoliams.