Fondo veiklos projektai, vykdyti 2022 metais

➢ Užbaigtas aktyvus dalyvavimas Lietuvos Respublikos Prezidentūros projekte „Lietuvos galia – Inovatyvi Lietuva“ su Fondo iniciatyva „Padėkime vaikams turėti gerą regėjimą“.

➢ Pravesta kasmetinė vasaros kompleksinio sveikatingumo stovykla vaikams, parengiant  ir apmokant vaikus, kaip reikia saugoti ir gerinti savo regėjimą – „Pelėdžiukų linksmybės“, kurioje dalyvavo virš 30 vaikų.

➢ Panevėžio regos centre „Linelis“ trišalės sutarties tarp fondo „Angelo akys“, akių ligų klinikos „Mūsų akys“ (UAB „BINK“) ir Panevėžio regos centro „Linelis“ pagrindu, toliau vykdytas projektas „Centrą lankančių vaikų regėjimo tikrinimas ir vertinimas“.

➢ 2022 m. birželio 1 d., pažymint Tarptautinę vaikų gynimo dieną Panevėžio muzikiniame teatre pravestas žinomų Lietuvos atlikėjų Evelinos Sašenko ir Pauliaus Zdanavičiaus labdaros koncertas.

➢ Parengti ir publikuoti du tikslinai straipsniai akių ir regėjimo tema.

➢ Toliau vykdytas projektas, kurio pagrindu yra parengta nuotykinė – mokomoji knyga vaikams, turinti ir aiškiai išreikštus labai svarbius edukacinius ir ugdymo tikslus, susijusius su vaikų gero regėjimo palaikymu ir jo gerinimu, pateikiant konkrečius akių mankštos pratimus ir patarimus. Knygoje, nuotykių formoje bus pateikti detalizuoti patarimai, kaip reikia vaikams suformuoti  gerus įgūdžius, saugant ir gerinant savo regėjimą, ateityje juos paverčiant įpročiais, tuo sudarant galimybes  vaikams išmokti  savarankiškai rūpintis savo regėjimu ne tik dabar, bet ir ateityje, tuo sudarant galimybes jiems išvengti kokių tai problemų savo gyvenime ir veikloje dėl blogo regėjimo.  Dabartiniu metu ieškomas iliustracijų rengėjas.

➢ Vykdomas tikslinės programos „Fizinė ir akyčių bei regėjimo mankšta darželiuose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ projektas. Šią programą numatyta pradėti platinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemos pagrindu 2023 metais.

➢ Vykdomas tikslinės programos „Fizinė ir akių bei regėjimo  mankšta  pradinio ugdymo (1 – 4  klasių) mokiniams“ projektas. Šią programą numatyta pradėti platinti Lietuvos pradinio ugdymo sistemos pagrindu 2023 metais.

➢ Vykdant tikslinį projektą –  programą,  asmenims kuriems diagnozuotas nistagmas, siekiant jiems  mažinti ir šalinti šio negalavimo neigiamas pasekmes, pradėti rengti du švietėjiški straipsniai: „Nistagmas. Jo esmė, galimos išraiškos ir  neigiamo poveikio mažinimo bei šalinimo galimybės“ (1 dalis) ir „Netradiciniai  metodai, būdai ir priemones mažinant ir šalinant nistagmo neigiamas pasekmes“ (2 dalis).  Šie straipsniai bus publikuoti 2023 metais. Jų pagrindu pradėta rengti tikslinė akių ir regėjimo terapijos programa, kurios tikslas padėti žmonėms mažinti nistagmo poveikyje  atsiradusias regėjimo ir kitas

➢ Rengiant ir įgyvendinant tikslines akių ir regėjimo palaikymo ir gerinimo programas, parengti du akių ir regėjimo terapijos atlikimo specialių įrenginių techniniai projektai. Pagaminti pirmieji bandomieji pavyzdžiai. Rengiama detali šių įrenginių taikymo metodika, kuri bus publikuota 2023 metais.

➢ Rengiant ir įgyvendinant tikslines akių ir regėjimo palaikymo ir gerinimo programas vaikams, pradėtas kurti specialus animacinis videofilmas, kuris bus naudojamas akių ir regėjimo terapijos seansams. Šis videofilmas Fondo tinklapyje ir kituose Fondo informaciniuose kanaluose bus pateiktas 2023 metais.

➢ Rengiamas vaidybinis mokomasis filmas, kurio paskirtis padėti tėvams ir globėjams, kaip reikia saugoti vaikų akis ir regėjimą, kartu pagrindžiant ir šio proceso būtinybę. Šis filmas Fondo tinklapyje ir kituose Fondo informaciniuose kanaluose bus pateiktas 2023 metais.