„Veidrodžio ir išmanaus telefono metodas“ - veiksminga regėjimą sauganti ir gerinanti akių mankšta

Ariela K. Becker, Ieva C. Oržekauskaitė, Jonas J. Becker

Didėjantis regėjimo funkcijų naudojimas ir galimi šio proceso pavojai

XXI amžiaus pradžia pasižymi vienu reikšmingu pokyčiu, susijusiu su žmogaus regėjimo funkcijomis. Jame ženkliai išaugo vizualinės informacijos vartojimas, tuo pačiu padidėjo ir regėjimo funkcijų naudojimas, kurį lėmė IT technologijų plėtra ir jų pagrindu vizualinės informacijos pasiekimo ir vartojimo didėjimas, prieinamumo, apimties ir greičio prasme. Be to,  vizualinė informacija tapo lengvai pasiekiama  bei prieinama net ir mažiems vaikams, kurie dar neturi ne tik reikiamų skaitymo, bet net ir pradinių pažinimo įgūdžių.

1 pav. Maži vaikai su išmaniaisiais telefonais

Tai susiję su tuo, kad šiuolaikiniai vaikai labai anksti pradeda naudotis elektroniniais įtaisais, ir ne tik televizoriais, bet ir kitais „ekranais“ – kompiuterių monitoriais, planšetėmis ir telefonais, jų pagrindu daugelyje atveju naudodami išskirtinai vaizdinę ir dalinai audio informaciją, visų pirma, multfilmų ir kompiuterinių žaidimų išraiškoje.  Ir tai pastaruoju metu vyksta pakankamai intensyviai, nepaisant to, kad toks ankstyvas naudojimasis „ekranais“, kaip teigia specialistai, mažiems vaikams yra žalingas, ypač išmaniųjų telefonų atveju. Tai pasireiškia ne tik neigiamu poveikiu regėjimui, bet ir kitais aspektais, visų pirma dėl pavojaus pagreitintai suformuoti vaikų priklausomybę „ekranams“, tuo pačiu neigiamai veikiant ir į vaikų emocinę būseną. Pastaruoju metu vizualinės informacijos vartojimas dar labiau suintensyvėjo, kas deja, kaip teigia specialistai, neigiamai paveikė ir daugumos žmonių regėjimo funkcijas, ypač tų, kuriems tenka aktyviai dirbti su vizualinės informacijos  gavimu, vartojimu ir perteikimu, naudojantis elektroninių įtaisų „ekranais“. Regėjimo funkcijų naudojimo didėjimą paskatino ir prasidėjusi pandemija, kuri privertė  pradėti taikyti nuotolinį mokymąsi, o taip pat ir dalį įvairių veiklų  vykdyti nuotoliniu būdu,  naudojant kompiuterius, planšetes ir išmaniuosius telefonus, kurių pagrindu  dideliais kiekais yra gaunama, vartojama ir apdorojama vizualinė informacija ilgalaikiame periode. Tačiau, kaip rodo analizė, net ir pasibaigus pandemijai bei mokymuisi nuotoliniu būdu, „ekranų“ naudojimą mokymosi procese Lietuvoje neplanuojama mažinti, ką patvirtina ir rengiamas naujas švietimo projektas „Ateities klasė“, kurios esmė – skaitmeninė klasė. Šio projekto veikimas išskirtinai grindžiamas informacinėmis technologijomis, kurios tiesiogiai siejamos  su aktyviu elektroninių įtaisų – visų pirma kompiuterių ir planšečių naudojimu, net ir pačiose klasėse visame mokymosi procese. Intensyvus „ekranų“ naudojimas, neretais atvejais ir reikiamai nesilaikant ergonominių bei higieninių reikalavimų,  ne tik neigiamai veikia ir silpnina regėjimą čia ir dabar trumpalaikiame periode, sukeldamas laikiną akių nuovargį ar regėjimo susilpnėjimą,  bet gali sukelti ir  ilgalaikes neigiamas pasekmes, priverčiant pradėti naudoti regėjimo koregavimo priemones – akinius ar kontaktinius lęšius, o tie kurie juos jau naudoja, pradėti naudoti stipriau regą koreguojančius akinius ar kontaktinius lęšius. Atskirais atvejais, gali tekti atlikti net ir invazines procedūras – lazerinę akių korekciją.  Būtina pažymėti, kad regėjimo blogėjimas yra  ypatingai  aktualus vaikams – moksleiviams ir ypač nepasiekusiems brandos amžiaus, su kuriuo yra siejamos vaikų organizmo ir jo pagrindinių funkcijų susiformavimas. Mokslas įrodė, kad pažeidžiant normalų vaikų regėjimo funkcijų formavimąsi, neigiami liekamieji regėjimo funkcijų veikimo reiškiniai, vaikus gali lydėti visą likusį jų gyvenimą.

Kaip galima pradėti spręsti vaikų ir moksleivių regėjimo blogėjimo problemą?

Atsakymas – reikia pradėti aktyviai taikyti  prevencines  akių ir regėjimo mankštas, kurių pagrindu galima ne tik pašalinti akių nuovargį, palaikyti gerą regėjimą, bet taip pat jį  net ir pagerinti. Ir tai aktualu ne tik tiems, kurie nenaudoja akinių ar kontaktinių lęšių. Tai aktualu ir tiems, kurie naudoja akinius ar kontaktinius lęšius, nes nei akiniai, nei kontaktiniai lęšiai, akių nuo nuovargio neapsaugo. Dėmesio nekreipimas į akių  nuovargį neleistinas, nes regėjimo blogėjimas dažnai yra ilgalaikis procesas, kuris visų pirma, prasideda akių nuovargiu ir silpnėjančiu regėjimu, palaipsniui galinčiu iššaukti ir rimtesnes regėjimo problemas.  Todėl savalaikis ir sisteminis akių nuovargio pašalinimas ne tik neleidžia silpnėti regėjimui, bet ir sudaro galimybes išvengti rimtesnių regėjimo pablogėjimo problemų.  Akių ir regėjimo mankštos jau seniai yra žinomos bei taikomos įvairiose šalyse. Vienu iš žymiausiu tokių mankštų taikymo ir propagavimo pradininku yra laikomas JAV oftalmologas Viljamas Beitsas (William    H. Bates).  Lietuvoje akių ir regėjimo mankštas aktyviai propaguoja Labdaros ir paramos fondas „Angelo akys“ (www.angeloakys.lt). Akių ir regėjimo mankštos metodikų ir pratimų yra pakankamai daug ir įvairių.  Viena tokių pratimų grupė yra pagrista akių žvilgsnio keitimu įvairiomis kryptimis, o taip pat tai atliekant ir įvairių grafinių figūrų kontūrų  pagrindu. Tai aiškiai suprantami, greitai įsisavinami, lengvai atliekami ir regėjimui naudingi pratimai. Šiuos pratimus lengvai įsisavina ne tik suaugusieji, bet ir įvairaus amžiaus vaikai, ir ikimokyklinio, ir  vyresnio amžiaus vaikai. Akių žvilgsnio keitimo pratimai detaliai yra pristatomi ir demonstruojami fondo „Angelo akys“ tinklapyje pateikiamuose patarimuose:https://angeloakys.lt/tradiciniai-regejima-saugancios-palaikancios-ir-gerinancios-akiu-mankstos-veiksmingi-pratimai/

Akių žvilgsnio keitimo pratimai yra efektyvūs, nes jie priverčia aktyviai veikti akių valdymo raumenis, kas yra labai svarbu, vertinant tai, kad skaitant ar naudojantis „ekranais“, akių žvilgsnį palaikantys  ir valdantys raumenys veikia labai ribotame rėžime, nes akių judesiai vykdomi nedideliame plote. Ypač tai reiškiasi naudojantis išmaniaisiais telefonais, nes dėl nedidelio ekrano dydžio, akių žvilgsnio keitimasis yra išskirtinai minimalus, dėl ko akių valdymo raumenų funkcijos daugelyje atvejų veikia pasyviame rėžime, todėl  praranda efektyvumą veikti didesniame savo tikrosios paskirties diapazone, kas atitinkamai neigiamai veikia ir  regėjimo kokybę.   Siekiant minimizuoti ar net išvengti galimo akių valdymo raumenų nusilpimo bei jų tikrosios paskirties funkcijų galimybių sumažėjimo, tuo pačiu ir akių nuovargio, regėjimo nusilpimo ir net galimo pablogėjimo, būtina pastoviai juos treniruoti, bent jau aktyviai taikant akių žvilgsnio keitimo pratimus.

Inovaciniai  akių žvilgsnio keitimo pratimai

Deja, reikia pripažinti, kad  visgi mažiems vaikams ir moksleiviams, neretai tradiciniai akių ir regėjimo mankštos pratimai atrodo nuobodūs, kas mažina jų populiarumą, tuo pačiu ir norą juos naudoti. Tam yra visa eilė priežasčių. Viena tokių yra tai, kad šiuolaikiniams vaikams ir moksleiviams, besiformuojantiems intensyvaus IT pagrindu veikiančių įtaisų „ekranų“ poveikio kontekste, siūlomi senieji tradiciniai akių ir regėjimo mankštų pratimai, neretai atrodo archajiški, tuo pačiu ir ne visuomet  priimtini. Todėl būtina ieškoti šiuolaikinių metodų, kurie  būtų priimtini šiuolaikiniams vaikams ir moksleiviams.  Analizė rodo, kad vaikai ir moksleiviai mielai atlieka regėjimo ir akių mankštos pratimus, jeigu jų atlikimui yra naudojamos kokios tai  papildomas techninės priemones bei taikomi įvairūs novatoriški sprendimai. Vienais iš tokių sprendimų, kurie yra nauji ir inovaciniai bei pirmą kartą publikuojami šiuose pateikiamuose  patarimuose – galima įvardinti akių žvilgsnio keitimo pratimų atlikimą, naudojant veidrodį (veidrodžio metodas), kuris labai patinka ir yra priimtinas  mažiems vaikams bei atliekamus naudojant išmanųjį telefoną (išmanaus telefono metodas) su įjungta priekine kamera. Telefono metodas yra gerai priimtinas vyresnio amžiaus moksleiviams, vertinant tai, kad dabartiniu metu jie visi turi išmaniuosius telefonus ir jais aktyviai naudojasi.  Aišku, šie abu metodai yra naudingi ir kitų amžiaus grupių žmonėms, kurie juos taip pat  gali naudoti be jokių apribojimų. Šių metodų pagrindas, tai tradicinių akių žvilgsnio keitimo pratimų atlikimas, bet jau papildomai naudojant veidrodį arba išmanųjį telefoną su įjungta priekine kamera, save matant veidrodyje ar telefono ekrane (imituojant asmenukės darymą),  kurie yra laikomi priešais save ištiestoje rankoje. Telefonas gali būti laikomas ir specialiu laikikliu (angl. selfie stick), leidžiančiu telefoną atitraukti toliau nuo akių.

Akių žvilgsnio keitimo pratimų esmė, naudojant veidrodį ir išmanųjį telefoną

Šių pratimų atlikimo esmė – galvą laikant tiesiai ir jos nejudinant, stabiliai tik žvilgsniu sekant savo akis veidrodyje arba telefono ekrane, juos laikant ištiestoje priešais save rankoje (telefonas gali būti laikomas ir specialiu laikikliu)  ir jos  judesiu  keičiant veidrodžio arba  telefono padėtį aiškiai konkretizuotų  krypčių pagrindu, pvz., pačioje paprasčiausiose išraiškoje – į kairę ir į dešinę puses bei aukštyn – žemyn. Žemiau pateikiami (2, 3 ir 4 pav.) konkretūs vaizdiniai pavyzdžiai, kaip gali būti atliekamas šis pratimas, naudojant veidrodį ir telefoną, žvilgsnį  keičiant į dešinę ir kairę puses ir  aukštyn – žemyn. Šių pratimų atlikimui rekomenduojama naudoti apskritimo arba ovalo formos veidrodį su rankena, o išmanusis telefonas turėtų būti su kuo didesniu ekranu ir gera priekine foto kamera.

2 pav. Akių žvilgsnio keitimas į dešinę ir kairę puses, naudojant veidrodį

3 pav. Akių žvilgsnio keitimas į viršų ir žemyn, naudojant veidrodį

4 pav. Akių žvilgsnio keitimas į viršų ir žemyn, naudojant išmanųjį telefoną su įjungta priekine kamera

Akių žvilgsnio keitimo pratimą galima atlikti ir konkrečių virtualių grafinių figūrų, jas įsivaizduojant dideliame formate,  pvz., apskritimo ar kvadrato pagrindu (5 pav.), veidrodžio arba telefono padėtį keičiant ranka šių įsivaizduojamų figūrų kontūrų pagrindu, kartu tik žvilgsniu sekant save veidrodyje arba telefone, bet nejudinant galvos, ją laikant stabiliai.

5 pav.  Akių žvilgsnio keitimas apskritimo  ir kvadrato pagrindu 

Galima ir kita  šių pratimų išraiška, juos atliekant su pauzėmis, išlaikant žvilgsnį ant įsivaizduojamos virtualios  grafinės figūros kontūro dvi linijas jungiančių taškų (6 pav.). Tai atliekama ant šių įsivaizduojamų  taškų nukreipus ranka veidrodį arba telefoną,  juos išlaikant ant šių  taškų  su 3 – 4 sek. pauze (skaičiuojant iki 3 – 4), tuo pačiu ant šių įsivaizduojamų  taškų išlaikant ir žvilgsnį.

6 pav. Akių žvilgsnio keitimo pratimo  su žvilgsnio sulaikymo 3 – 4 sek. pauze (skaičiuojant iki 3 – 4), galimos grafinės figūros su fiksuotais taškais

Norint didesnio šios akių ir regėjimo mankštos efektyvumo, visus aukščiau aprašytus pratimus, reikia atlikti dviem  kryptimis – pagal laikrodžio rodyklę ir prieš. Būtina pažymėti, kad akių žvilgsnio keitimo pratimus galima  atlikinėti stovint arba sėdint,  įvairiose aplinkose – patalpose bei kitose erdvėse, o taip pat nėra būtinas ir konkretus laikas, kuris turėtų būti skirtas akių mankštos atlikimui. Tinkamas metas atlikti pratimus gali būti įvairios pertraukos, kelionės, laisvalaikis namuose, būnant  gamtoje ar mieste. Šie pratimai gali būti atliekami ir individualiai, ir kolektyviniu būdu –  darželiuose, klasėse, įvairiose stovyklose, studijų ir darbinėse, o taip pat ir kitose aplinkose.  Analizė rodo, kad siekiant didesnio akių žvilgsnio keitimo pratimų efektyvumo, juos rekomenduojama papildyti  mirksėjimo pratimu (7 pav.), kuris yra labai efektyvus palaikant ir gerinant regėjimą, ypač dirbantiems prie „ekranų“, nes šiuo atveju ženkliai sumažėja natūralus mirksėjimų tankis, kas tuo pačiu sumažina ir akių drėkinimo procesą, kuris gali iššaukti ir „sausų“ akių problemą.

7 pav. Mirksėjimas

Sudėtingesni akių žvilgsnio keitimo pratimai

Akių žvilgsnio keitimo pratimus naudojant veidrodį arba išmanųjį telefoną,  galima atlikti ir  žymiai sudėtingesnių virtualių  grafinių figūrų, jas taip pat įsivaizduojant dideliame formate,  kontūrų pagrindu, pvz., vertikalios ir horizontalios aštuoniukės pagrindu, o taip pat kitokių formų grafinių figūrų pagrindu (8 pav.). Taip pat, kaip ir paprastesnių figūrų atveju, šių sudėtingesnių figūrų atveju akių žvilgsnio keitimas,  turi būti vykdomas  dviem  kryptimis.

8 pav. Galimos sudėtingesnių kontūrų grafinės figūros, kurių pagrindu galima atlikti akių žvilgsnio keitimo pratimus, naudojant veidrodį arba išmanųjį telefoną

Sudėtingesnius akių žvilgsnio pratimus, naudojant veidrodį arba telefoną, galima atlikti ir atskirų didžiųjų raidžių, turinčių sudėtingesnį kontūrą,  pagrindu, jas įsivaizduojant dideliame formate, tokių kaip – B, E, K, M, N, P, R, Z, W. Galimas ir kitas variantas, kartu naudojant ir paprastesnes raides.  Tai kokio tai įsivaizduojamo konkretaus žodžio „rašymas“ akių žvilgsniu, pvz., gali būti – MANO  AKYS GERAI MATO. Sudėtingesnių figūrų, simbolių ir raidžių pagrindu akių žvilgsnio keitimo pratimus  rekomenduojama atlikti reikiamai įsisavinus  lengvesnius variantus – keičiant akių žvilgsnį į dešinę ir kairę puses bei aukštyn – žemyn, o taip pat  apskritimo ir kvadrato pagrindu bei naudojant grafines figūras su fiksuotais taškais.

Akių žvilgsnio keitimo pratimas, naudojant veidrodį arba išmanųjį telefoną, gali būti atliekamas ir  įsivaizduojamo virtualaus laikrodžio pagrindu,  keičiant veidrodžio arba telefono padėtį ranka pagal atitinkamas valandas,  tuo pačiu ir akių žvilgsnį sekant jas. Taip pat, papildomai prie kiekvienos valandos galima padaryti ir 3 – 4 sek. žvilgsnio pauzę (skaičiuojant iki 3 – 4), kaip ir atliekant pratimą su fiksuotais taškais, 6 pav. pagrindu. Siekiant didesnio efektyvumo, laikrodžio valandų sekimą taip pat rekomenduojama atlikti dviem kryptimis – pagal laikrodžio rodyklę ir prieš.

9 pav. Akių žvilgsnio keitimo pratimas  įsivaizduojamo virtualaus laikrodžio valandų pagrindu

Galimas ir supaprastintas laikrodžio valandų sekimo pratimas –  jį atliekant su pauzėmis, tik jas taikant ant 3, 6, 9 ir 12 valandų pozicijų.

Galimos akių ir regėjimo mankštos programos, akių žvilgsnio keitimo pagrindu, naudojant veidrodį ir išmanųjį telefoną

     Viena iš (keleto) tokių programų, gali  apjungti žvilgsnio keitimą į abu šonus, aukštyn – žemyn, apskritimo ir kvadrato pagrindu bei grafinų figūrų (trikampio ir kvadrato) su fiksuotais taškais pagrindu, kartu įtraukiant ir mirksėjimo pratimą.

  1. Visų pirma būtina susikaupti ir nusiteikti šiai mankštai. Tam rekomenduojama atlikti keletą ritmingų įkvėpimų – iškvėpimų, kartu atliekant 10 – 15 natūralių mirksėjimų.
  2. Sekantis pratimas – galvą laikant tiesiai ir stabiliai, reikia atlikti 10 – 12 akių žvilgsnio keitimų horizontalia kryptimi į dešinę ir kairę , kartu žvilgsniu sekant savo akis veidrodyje, kurio padėtis horizontalia kryptimi keičiama rankos judesiu (2 pav.). Analogiškai šis pratimas atliekamas ir su telefonu, su įjungta priekine kamera, ekrane matant ir žvilgsniu sekant savo akis.
  3. Sekantis pratimas – galvą laikant tiesiai ir stabiliai, reikia atlikti 10 – 12 akių žvilgsnio keitimų vertikalia kryptimi į viršų ir kairę, kartu žvilgsniu sekant savo akis veidrodyje, kurio padėtis vertikalia kryptimi keičiama rankos judesiu (3 pav.). Analogiškai šis pratimas atliekamas ir su telefonu, su įjungta priekine kamera, ekrane matant ir žvilgsniu sekant savo akis (4 pav.).
  4. Sekantis pratimas – galvą laikant tiesiai ir stabiliai, reikia atlikti po 3 – 4 akių žvilgsnio judesius apskritimo kontūru (5 pav.), juos kartojant abiem kryptimis, įsivaizduojamo apskritimo kontūrą apvedant veidrodžiu, jo padėtį keičiant rankos judesiu, kartu žvilgsniu sekant savo akis veidrodyje. Analogiškai šis pratimas atliekamas ir su telefonu, su įjungta priekine kamera, ekrane matant ir žvilgsniu sekant savo akis.
  5. Atlikus šiuos pirmuosius pratimus, būtina atlikti 10 – 15 natūralių mirksėjimų, kurie pagerina akių drėkinimą.
  6. Sekantis pratimas – galvą laikant tiesiai ir stabiliai, reikia atlikti po 3 – 4 akių žvilgsnio keitimo judesius kvadrato kontūru (5 pav.), jį kartojant abiem kryptimis, įsivaizduojamo kvadrato kontūrą apvedant veidrodžiu, jo padėtį keičiant rankos judesiu, kartu žvilgsniu sekant savo akis veidrodyje. Analogiškai šis pratimas atliekamas ir su telefonu, su įjungta priekine kamera, ekrane matant ir žvilgsniu sekant savo akis.
  7. Sekantis pratimas – galvą laikant tiesiai ir stabiliai, reikia atlikti po 2 – 3 akių žvilgsnio keitimo judesius įsivaizduojamo trikampio kontūru (6 pav.), jį kartojant abiem kryptimis, su 3 – 4 sek. žvilgsnio išlaikymu prie kiekvieno taško, trikampio kontūrą apvedant veidrodžiu, jo padėtį keičiant rankos judesiu, kartu žvilgsniu sekant savo akis  veidrodyje. Analogiškai šis pratimas atliekamas ir su telefonu, su įjungta priekine kamera, ekrane matant ir žvilgsniu sekant savo akis.
  8. Sekantis pratimas – galvą laikant tiesiai ir stabiliai, reikia atlikti po 2- 3 akių žvilgsnio keitimo judesius įsivaizduojamo penkiakampio kontūru (6 pav.), jį kartojant abiem kryptimis, su 3 – 4 sek. žvilgsnio išlaikymu prie kiekvieno taško, penkiakampio kontūrą apvedant veidrodžiu, jo padėtį keičiant rankos judesiu, kartu žvilgsniu sekant savo akis veidrodyje. Analogiškai šis pratimas atliekamas ir su telefonu, su įjungta priekine kamera, ekrane matant ir žvilgsniu sekant savo akis.
  9. Šią akių ir regėjimo mankštą reikia užbaigti atliekant 10 – 15 natūralių mirksėjimų, kurie pagerina akių drėkinimą. Papildomai galutiniam atsipalaidavimui, galima atlikti ir keletą ritmingų įkvėpimų – iškvėpimų.

Atliekant 4, 6, 7 ir 8 pratimus (apskritimo, kvadrato, trikampio ir penkiakampio pagrindu), juos būtina atlikti dviem kryptimis – pagal laikrodžio rodyklę ir prieš. Pirmąja  kryptimi, rekomenduojama veidrodį laikyti viena ranka, o atliekant šiuos pratimus priešinga kryptimi – veidrodį ir telefoną perimti į kitą ranką. Tokios tvarkos laikymasis duoda ir dar vieną naudingą efektą –  rankų  pakeitimas atlieka ir  dalinį pačių rankų, o taip pat ir dalinį  viršutinės dalies kūno masažą, kas taip pat yra svarbu ir naudinga žmogaus organizmo normaliam funkcionavimui, tuo pačiu ir regėjimo funkcijų kokybei. Reikiamai įsisavinus šiuos pratimus, juos galima atlikti per 5 – 6 minutes. Norint gauti reikiamą efektą, visą šį pratimų kompleksą rekomenduojama atlikti bent du kartus dienoje, pvz., atitinkamai pirmoje ir antroje dienos pusėje.

Šių regėjimo ir akių mankštų apmokymą bei atlikimą, jų pradinio įsisavinimo metu, pvz., ugdymo ir mokymo įstaigose, turėtų kuruoti  tokias mankštas gerai žinantis asmuo. Tai ypatingai svarbu mažų vaikų atveju, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse.  Vyresnio amžiaus moksleiviams, norintiems individualiai atlikti tokias mankštas, rekomenduojama patiems reikiamai įsigilinti į šiuose patarimuose pateikiamus aprašymus, o mažiesiems turėtų padėti tėvai, globėjai ar kiti asmenys –  vyresnės sesės ar vyresni broliai, galintys reikiamai suprasti pateikiamų pratimų ir jų atlikimo esmę. Vyresnio amžiaus moksleiviams, o taip pat ir suaugusiems, ypač tiems, kurių akims ir regėjimui tenka išskirtinai didelis krūvis, gerai įsisavinus šią pirminę programą, rekomenduojama ją papildyti ir  žymiais sudėtingesniais akių žvilgsnio keitimo pratimais, naudojant sudėtingesnių kontūrų  grafines figūras ar raidžių metodą. Tuo pagrindu galimi sekantys variantai, papildant aukščiau pateiktą programą sekančiais pratimais:

1)  akių žvilgsnio keitimu, jį vykdant sudėtingesnių grafinių figūrų kontūrų pagrindu, laisvai pasirenkant vieną ar kelias  figūras iš  8 pav. pateikiamų figūrų;

2)  atskirų raidžių arba konkrečių žodžių pagrindu;

3) akių žvilgsnio keitimu, jį vykdant įsivaizduojamo virtualaus laikrodžio pagrindu (9 pav.),  keičiant akių žvilgsnį pagal įsivaizduojamo laikrodžio valandas;

4) akių žvilgsnio keitimu, jį vykdant įsivaizduojamo virtualaus laikrodžio pagrindu,  keičiant akių žvilgsnį pagal įsivaizduojamo laikrodžio valandas, kartu atliekant 3 – 4 sek. (skaičiuojant iki 3 – 4) žvilgsnio sulaikymo pauzę, kaip ir grafinių figūrų su fiksuotais taškais (6 pav.) atveju.

Visi šie pateikti sudėtingesni pratimai gali būti naudojami kaip papildomi pratimai prie aukščiau pateiktos bendrosios programos, o taip pat juos atliekant ir atskiros programos pagrindu. Būtina suprasti, o kartu ir pažymėti, kad visi šie pateikti  akių nuovargį pašalinančios, o kartu regėjimą saugančios, palaikančios ir net gerinančios akių ir regėjimo mankštos bei akių žvilgsnio keitimo pratimai ir jų taikymas,  nėra ir negali būti priimami  kokių tai griežtų taisyklių ar įpareigojimų pagrindu.  Tai rekomendacinio pobūdžio patarimai, leidžiantys ir patiems šios akių ir regėjimo mankštos vartotojams pasirinkti bei prisitaikyti sau priimtinus ir regėjimui naudą duodančius variantus, remiantis šiuose patarimuose pateikiamos informacijos pagrindu arba pasirinkti ir kitus galimus, sau individuliai priimtinus, variantus.  Svarbu tai, kad akių ir regėjimo mankštą reikia siekti  atlikinėti pastoviai,  bent du kartus dienoje, kiekvienai iš jų skiriant bent po 5 – 6 minutes.

Kitos akių žvilgsnio keitimo pratimų formos, naudojant veidrodį ir išmanųjį telefoną

Be aukščiau pateikiamų akių žvilgsnio keitimo pratimų, atliekamų aiškiai konkretizuotų krypčių ir grafinių figūrų išreikštų kontūrų pagrindu, tiek naudojant veidrodį, tiek ir išmanųjį  telefoną, galimos ir kitos  akių bei regėjimo mankštos formos. Šios formos esmė – kokių tai už nugaros esančių objektų  ar  matomų vaizdų ir tų vaizdų detalių (10 pav.) įdėmus apžiūrinėjimas veidrodyje arba išmanaus telefono ekrane. Telefonu tai imituoja asmenukės darymą, ieškant tinkamo  peizažo ar fono arba tiesiog grožintis  už nugaros esančiais vaizdais. Atliekant akių žvilgsnio keitimo pratimą šiuo būdu, taip pat  būtina nepamirši, kad galvą reikia laikyti stabiliai, tik žvilgsniu sekant veidrodyje  arba telefone matomus už nugaros vaizdus, kurie kinta dėka rankos, laikančios veidrodį ar telefoną, judesių.

10 pav. Akių žvilgsnio keitimo pratimo atlikimas,  naudojant veidrodį arba išmanųjį telefoną, apžiūrinėjant vaizdus, esančius už nugaros

Šiais atvejais, nors akių žvilgsnio keitimas vyksta nesekant  konkrečių grafinių virtualių figūrų kontūrų, akių valdymo raumenų mankšta taip pat vyksta aktyviai ir galima sakyti, labai efektyviai, vertinant tai, kad sekiojimas žvilgsniu konkrečių vaizdų veidrodyje arba telefono ekrane,  yra net mažiau nuobodus ir tuo pačiu natūraliai ilgiau užtrunkantis, lyginant su konkrečių grafinių figūrų kontūrų sekimu,  tuo labiau, kad kiekvienu atveju galima pasirinkti vis naują vaizdą.   Tai sudaro galimybes akių žvilgsnio keitimą vykdyti žymiai ilgesnį laiką, kas dar labiau padidina šio pratimo efektyvumą, skatinant akių valdymo raumenų aktyvų veikimą. Atliekant akių žvilgsnio keitimo pratimą šiuo būdu, taip pat gaunamas ir dar vienas papildomas efektas. Tai gerųjų emocijų suteikimas sau, kas taip pat yra svarbus faktorius palaikant ne tik gerą regėjimo funkcijų veikimą, bet ir bendrą savijautą.  „Veidrodžio metodas“ turi ir dar vieną privalumą, kuris akių žvilgsnio keitimo pratimą vaikams gali paversti įdomiu, patraukliu ir mėgstamu žaidimu. Jo esmė – tai siekimas per veidrodį surasti kokį tai daiktą ar stebėti žaidimo draugą, esančius vaikui  už nugaros.  Šis žaidybinis  pratimas gali būti atliekamas įvairiose aplinkose – patalpose ir kitose erdvėse, o taip pat įvairiais metų laikais.  Būtina pažymėti, kad šis akių žvilgsnio keitimo metodas, naudojant ir veidrodį, ir mobilių telefoną – yra efektyvus ir naudingas ne tik tiems, kurie nenaudoja nei akinių, nei kontaktinių lęšių.  Kaip jau yra pažymėta šio metodo pristatymo pradžioje, tai  aktualu ir tiems, kurie naudoja akinius ar kontaktinius lęšius, nes nei akiniai, nei kontaktiniai lęšiai akių nuo nuovargio, neapsaugo (11 pav.).

11 pav. Akių žvilgsnio keitimo pratimo atlikimas,  naudojant  išmanųjį telefoną, apžiūrinėjant vaizdus, esančius už nugaros, aktualus ir tiems, kurie naudoja akinius ar kontaktinius lęšius

Akių žvilgsnio keitimo  pratimų atlikimas su daliniu kaklo ir sprando masažu

Akių žvilgsnio keitimo pratimus galima atlikti dar vienos išraiškos pagrindu.  Šios išraiškos esmė – tai akių žvilgsnio keitimo pratimų atlikimas ne laikant galvą stabiliai, bet atvirkščiai –  ją kaip tik  judinant įvairių kontūrų pagrindu,  priešais save, stabiliai ir nekeičiant padėties, laikant ištiestoje rankoje veidrodį arba telefoną (jį galima laikyti ir prailginto laikiklio pagrindu) ir koncentruotai žiūrint į savo akis, matomas veidrodyje arba telefono ekrane.   Tokiu būdu, akių žvilgsnio keitimo pratimas taip pat gali būti atliekamas konkrečių krypčių (aukštyn – žemyn, į kairę ir į dešine puses) pagrindu, galvos judesiais braižant įsivaizduojamas grafines figūras – apskritimą ir kvadratą bei kitų figūrų kontūrus.  Nepaisant to, kad šiuo atveju žvilgsnis yra  laikomas stabiliai sekant savo akis veidrodyje ar  telefono ekrane, akių valdymo raumenų funkcija, dėl galvos judesių, veikia aktyviai ir tokiu būdu yra atliekama jų mankšta. Šis akių žvilgsnio keitimo variantas yra žymiai sudėtingesnis, lyginant su pratimais, kurie atliekami laikant galvą stabiliai, tačiau jis  papildomai dar atlieka  kaklo ir  sprando masažą, kas yra labai naudinga regėjimo funkcijų efektyvumo palaikyme. Vertinant tai, kad šis variantas yra sunkiau atliekamas, jis yra rekomenduojamas vyresnio amžiaus vaikams, o taip pat ir suaugusiems. Norint pasiekti reikiamą šio varianto efektyvumą, visų pirma reikia gerai įsisavinti aukščiau aprašytus akių žvilgsnio keitimo pratimus, kurie yra atliekami nejudinant galvos, ją laikant stabiliai. Labiau sukonkretintai ir detalizuotai šis variantas ir jo atlikimas bus pateikiamas kituose patarimuose.

Saugokime savo akis ir  regėjimą, nes jis yra svarbus ir reikalingas visą gyvenimą!