IT pagrindu veikiantys akių ir regėjimo mankštos pratimai
Dr. Petras Oržekauskas - Mark A. Goldbaum

Galimi akių ir regėjimo mankštos pratimai, naudojat monitorius, planšetes ir išmaniuosius telefonus.  Kokie yra galimi akių ir regėjimo mankštos pratimai, juos atliekant tiesiogiai naudojant  pačius elektroninius informacijos gavimo ir vartojimo įtaisus – kompiuterius, planšetes, televizorius ir išmaniuosius telefonus? Ar tai įmanoma? Atsakymas – taip.  Šių įtaisų pagrindu galima  atlikti visą eilę akių ir regėjimo mankštos pratimų, visų pirma, išreiškiančių ir atkartojančių akių žvilgsnio keitimo, o taip pat  ir regėjimo išfokusavimo pratimus. Tai pratimai, kurie yra aktyviai naudojami tradicinės akių ir regėjimo mankštos atveju, ir kurie patvirtino savo efektyvumą, nuimant akių nuovargį, palaikant  normalų regėjimą ir net jį gerinant, kuriuos galima atkartoti pasinaudojant vaizdais, matomais „ekranuose“, aišku kuo didesnio formato, kas yra įmanoma naudojant stacionarius monitorius su didesnėmis  ekrano įstrižainėmis. Tai:

– Žvilgsnio keitimas nuo vienos erdvinės figūros prie kitos, jas detaliai apžiūrint bendrame plane ir kiekvieną atskirai, šį pratimą sinchronizuojant su žiūrėjimu į tolimus objektus, pvz., esančius už lango;
– Vaizdine prasme patrauklių vaizdų ir objektų detalus apžiūrinėjimas bendrame plane ir detalizuotai apžiūrint atskirus smulkius elementus;
– Naudojant vaizdus, reikalaujančius detalaus jų apžiūrėjimo, siekiant surasti aiškiai nematomus papildomus elementus ar kitus objektus;
– Siurrealizmo stiliumi pieštų vaizdų detalus apžiūrinėjimas;
– Iliuzinių vaizdų apžiūrinėjimas;
– Stereo 3D vaizdų žiūrėjimas ir apžiūrinėjimas;
– Panaudojant monitoriaus kampus, kaip galimus stebėjimo objektus, kurių atskirus taškus reikia sekioti akimis, keičiant žvilgsnio kryptį, t.t. jį derinant ir su žiūrėjimu į tolimus objektus, pvz., esančius už lango;
– Išmaniųjų telefonų panaudojimas, vykdant akių žvilgsnio keitimo pratimą, jį atliekant su įjungta priekine kamera, kaip darant asmenukes.

Tačiau kartu būtina pažymėti, kad IT pagrindu veikiančių elektroninių informacijos gavimo ir vartojimo įtaisų panaudojimas turi ir naujų privalumų, lyginant su tradicinės akių ir regėjimo mankštos galimybėmis. Visų pirma tai, kad leidžia operatyviai keisti ir papildyti šios  mankštos pratimus nauja informacija, tuo didinant pačios mankštos patrauklumą, sudaro puikias galimybes išnaudoti ir spalvų terapijos poveikį, kas teigiamai veikia ne tik į regėjimo kokybę, bet ir padeda mažinti bendrą emocinę ir psichologinę įtampą, aktyvina analitinę ir  protinę veiklą, didina dėmesio koncentravimą, plečia meno pasaulio pažinimą. Tam padeda  vaizdų, reikalaujančių  detalaus jų apžiūrėjimo, siekiant surasti aiškiai nematomus objektus, naudojimas, spalvotų vaizdų, t.t. ir pieštų   siurrealizmo  stiliumi, naudojimas, kaip sudėtinius akių ir regėjimo mankštos pratimų priedus.

Bet, visgi rekomenduojama neatsisakyti ir tradicinių akių ir regėjimo mankštos pratimų bei veiksmų, visų pirma tų, kurių negalima atlikti ar tiesiogiai atkartoti, naudojant IT pagrindu veikiančius elektroninius informacijos gavimo ir vartojimo įtaisus – kompiuterius, planšetes, televizorius ir išmaniuosius telefonus. Tai – palmingas, daugkartinis mirksėjimas ir veido panardinimas į vandenį ar akių zonos apiplovimas, trombono metodas,  trombono metodas, derinamas  su sinchronizuotu žiūrėjimu į artimą ir į tolimą objektą. Taip pat reikėtų naudoti ir  taškinį akių zonos masažą. Aišku, reikia nepamiršti bei neignoruoti ir fizinės mankštos, bent jau momentinės ar trumpalaikės.

Kaip ir tradicinės regėjimo mankštos atveju, būtina suprasti, o kartu ir pažymėti, kad visi šie IT pagrindu pateikiami regėjimą saugančios, palaikančios ir gerinančios mankštos pratimai ir jų taikymas,  nėra ir negali būti priimami  kokių tai griežtų taisyklių ar įpareigojimų pagrindu.  Tai daugiau rekomendacinio pobūdžio patarimai, leidžiantys ir patiems šios regėjimo mankštos vartotojams pasirinkti bei prisitaikyti sau priimtinus ir regėjimui naudą duodančius variantus ir vaizdus. Aišku, reikia siekti regėjimo mankštai skirti kiek galima daugiau laiko. Rekomenduotina  akių ir regėjimo mankštą atlikinėti pastoviai, bent du

kartus dienoje, joms skiriant bent  po 8 – 10 minučių.

    Žvilgsnio keitimas nuo vienos erdvinės figūros prie kitos,  jas detaliai apžiūrint bendrame plane ir kiekvieną atskirai, šį pratimą sinchronizuojant su  žiūrėjimu į  tolimus objektus, pvz., esančius už lango. Šio pratimo atlikimui rekomenduojama skirti bent  1 min. su 2 – 3 kartais perkeliant žvilgsnį į tolimus objektus, šį pratimą kartojant bent du kartus dienoje. Apžiūrinėjimas turi būti vykdomas tik žvilgsniu, nejudinant galvos. Ši sąlyga yra būtina atliekant ir kitus, žemiau pristatomus pratimus.

    Vaizdine prasme patrauklių vaizdų ir objektų detalus apžiūrinėjimas bendrame plane ir detalizuotai apžiūrint atskirus smulkius elementus. Tokių vaizdų objektais gali būti pasirenkami parkai, gamtos vaizdai, išskirtinai pastatai, turintys daug aiškiai išreikštų elementų ir detalių. Šių vaizdų apžiūrėjimą  bendrame plane ir detaliai apžiūrint kuo daugiau juos sudarančių elementų, rekomenduojama atlikti kuo didesniame vaizdo formate (geriausia stacionaraus monitoriaus ekrane), tuo siekiant maksimalaus žvilgsnio kaitaliojimo. Šio pratimo atlikimui rekomenduojama skirti bent 2 – 3 min. vienam vaizdui, šį pratimą kartojant bent du kartus dienoje.

Parkas

Parkas ir miestas

Gamtos vaizdai

Pastatai su daugybe elementų ir detalių

Detaliai apžiūrėkite šį pastatą, pabėgiokite žvilgsniu balkonais ir suskaičiuokite juos.

Detaliai apžiūrėkite kiekvieną šių rūmų elementą

     Naudojant vaizdus, reikalaujančius  detalaus jų apžiūrėjimo, siekiant surasti aiškiai nematomus papildomus elementus ar kitus objektus.

Suraskite pandą!

Suraskite skaičius, kurie skiriasi nuo 368, jų yra keli !

Suraskite 11 pelėdų !

Šie vaizdai yra pateikiami kaip galimi pavyzdžiai. Norint reikiamo efektyvumo,  juos reikia keisti. Ir tai nėra problema, vertinant, kad tokio pobūdžio vaizdų šiuo metu susirasti internete tikrai  nesunku.

     Siurrealizmo  stiliumi pieštų paveikslų detalus apžiūrinėjimas. Gerą akių ir regėjimo mankštos efektą duoda ir siurrealizmo stiliumi pieštų vaizdų detalus apžiūrinėjimas. Norint pasiekti reikiamą efektą, būtina vieno paveikslo apžiūrėjimui skirti bent 2 – 3 min., du kartus dienoje, grožintis bendru vaizdu, kas ramina ir bendrąją žmogaus būseną, bei labai atidžiai apžiūrinėjant atskiras detales ir elementus, kurių siurrealizmo  paveiksluose yra labai daug. Tokių paveikslų apžiūrėjimas ne tik teigiamai veikia  į regėjimą ir jo funkcijas, visų pirma dėl daugkartinio akių žvilgsnio keitimo, bet  spalvų terapijos pagrindu raminančiai  veikia ir į  žmogaus emocinę – psichinę būseną, kas, intensyviai dirbantiems prie „ekranų“,  yra labai svarbus dalykas.  Kaip gerus pavyzdžius, šio tipo akių ir regėjimo mankštai, galima rekomenduoti sekančių siurrealizmo autorių darbus:

Ilene Meyer

Josephine Wall

Jim Warren

Iliuzinių vaizdų žiūrėjimas ir apžiūrinėjimas. Dėl pirminio nesuvokimo efekto, iliuzinių vaizdų apžiūrinėjimas, labai dažnai pradeda veikti sąlyginai nesąmoningame lygyje, automatiškai siekiant suprasti pamatyto objekto esmę ir tikrąją jo išraišką bei prasmę, kas priverčia mechaniškai žvilgsniu daug kartų apžiūrinėti objektą. Tuo pagrindu ir yra atliekama  efektyvi akių bei regėjimo mankšta. Tokių iliuzinių vaizdų apžiūrėjimui rekomenduojama skirti bent 2 – 3 min.  tai kartojant bent du kartus per dieną.

  Stereo 3D vaizdų apžiūrinėjimas. Tai labai efektyvus akių ir regėjimo mankštos metodas, siejamas su tradiciniu regėjimo išfokusavimo pratimu, teigiamai veikiantis binokuliarinį regėjimą, kuris padeda suvokti objektų padėtį erdvėje, daiktų formas, jų tarpusavio ryšius ir kitus erdvinius parametrus. Šio pratimo atlikimui  gali būti naudojami vaizdai, juos pateikiant monitoriaus ar planšetės ekrane, kurie sudaryti iš dviejų  vienodų konkrečių objektų, pvz. gėlių, o taip pat konkretus išplėstinis vaizdas, sudarytas iš dviejų vienodų konkrečių objektų su daugybe elementų, pvz., gatvės ar parko vaizdai. Taip pat, šio pratimo pagrindu, gali būti  ir naudojamas ir  vaizdas, sudarytas iš daugybės smulkių ir besikartojančių elementų. Šiam pratimui taip pat gali būti panaudoti ir konkrečių grafinių figūrų vaizdai. Stereo 3D pratimą galima atlikti ir su išmaniuoju telefonu, bet, dėl mažo ekrano, reikiamo efekto pasiekti ne visuomet įmanoma.  Pratimas atliekamas sekančiu būdu.  Visų pirma, žiūrint į pasirinktą vaizdo centrą, reikia išfokusuoti regėjimą tarpuakio kryptimi, tarytum siekiant sujungti abu objektus į vieną visumą, ko pasėkoje tarp esamų dviejų objektų, atsiranda dar vienas  virtualus kartotinis vaizdas 3D formate šviesesniame ir ryškesniame  įrėmintame kontūre, o šonuose esantys objektai optiškai šiek tiek išblanksta ir pasitraukia į šonus. Siekiant išgauti kuo didesnę naudą regėjimo funkcijoms, matomą stereo 3D vaizdą reikia žiūrėti ir apžiūrinėti detaliai bent 1 – 2 min., tai  pakartojant paeiliui  bent 2 kartus. Šį pratimą rekomenduojama per dieną atlikti bent  du kartus.

Stereo vaizdo pagrindas, sudarytas iš dviejų vienodų konkrečių objektų, pvz. gėlių.

Stereo vaizdo pagrindas su daugybe kitų elementų, sudarytas iš dviejų vienodų konkrečių objektų, pvz., gatvės ar parko vaizdų.

Konkrečios grafinės figūros stereo vaizdo pagrindas.

Stereo vaizdo pagrindas, sudarytas iš daugybės smulkių ir besikartojančių elementų.

3D vaizdų pratimui galima panaudoti ir atspausdintus vaizdus ant popieriaus, laikantis spausdinimo technologijos, kuri leidžia išgauti ir stereo 3D vaizdus.

Yra galimi ir vaizdai, kurių pagrindu regėjimo gerinimas įmanomas ne tik stereo efekto pagrindu, bet ir atliekant  žvilgsnio keitimo pratimą konkrečios grafinės figūros pagrindu.

Pabėgiokime žvilgsniu „aštuoniuke“, kaip tos skruzdės.

      Panaudojant monitoriaus kampus,  kaip galimus stebėjimo objektus, kurių atskirus taškus reikia sekioti akimis, keičiant žvilgsnio kryptį, t.t. jį derinant ir su žiūrėjimu į  tolimus objektus, pvz.,  esančius už lango.  Monitorius galima panaudoti kaip galimus stebėjimo objektus (kaip grafines figūras, naudojamas tradiciniuose regėjimo mankštos pratimuose), kurių atskirus taškus reikia sekioti akimis, keičiant žvilgsnio kryptį, pvz., vykdyti akių žvilgsnio keitimo pratimą, sekant pažymėtus spalvotais lipdukais taškus ant monitoriaus (rekomenduotina tik su išjungtu ekranu) kampų. Norint didesnio efekto, reikia prie kiekvieno taško išlaikyti žvilgsnį su  kelių sekundžių pauze. Šį pratimą galima atlikti abiem akimis, o taip pat ir su viena akimi, kitą užmerkus.  Monitoriaus kontūrą apvedžiojimo žvilgsniu pratimus rekomenduojama atlikti bent du kartus dienoje, jį apvedant  žvilgsniu  pirmyn – atgal,  bent  5 -7 kartus paeiliui, bet tik nejudinant galvos. Be to, šio pratimo metu yra rekomenduojama naudoti ir žvilgsnio kartotinus nukreipimus į tolimus objektus, matomus pro langą. Šis pratimas turėtų būti atliekamas bent 2 – 3 kartus dienoje, jį derinant ir su kitais pratimais. Jeigu nėra atliekami kiti akių ir regėjimo mankštos pratimai, jį rekomenduojama atlikinėti kas valandą bent 12 – 15 kartų paeiliui.

Monitorius su pažymėtais taškais žvilgsnio keitimo pratimui.

Išmaniųjų telefonų panaudojimas, vykdant akių žvilgsnio keitimo pratimą, jį atliekant su įjungta  priekine kamera, kaip darant asmenukes. Išmaniuosius telefonus  galima panaudoti vykdant akių žvilgsnio keitimo pratimą. Šio pratimo esmė –  tai matomo vaizdo ekrane per priekinę fotokamerą sekiojimas žvilgsniu, keičiant telefono, kuris turi būti laikomas pilnai ištiestoje rankoje prieš akis,  padėtį įvairiomis kryptimis, bet nejudinant galvos. Papildomai galima panaudoti ir telefono laikiklį, tuo sudarant galimybes telefono ekraną dar labiau atitolinti nuo akių ir tuo pačiu sudarant priverstines sąlygas dar labiau įtempti ir koncentruoti regėjimą, dėl padidėjusio atstumo, siekiant pamatyti ekrane matomą vaizdą, kas tuo pačiu sustiprina ir šio pratimo efektyvumą.

Bendrieji patarimai, vykdant akių ir regėjimo mankštą „ekranų“ pagrindu. Akių ir regėjimo mankštą, naudojant  IT pagrindu veikiančius elektroninius įtaisus, rekomenduojama vykdyti kuo didesnių ekranų pagrindu, nes jie garantuoja didesnes žvilgsnio keitimo galimybes.  Tam geriausiai tinka stacionarūs monitoriai. Galima naudoti ir planšetes, bet tokio efekto, kurį galima išgauti didelio ekrano pagrindu, nebus pasiekiama. Šiuose patarimuose yra pateikiami rekomenduotini vizualinių vaizdų pavyzdžiai ir jie nėra privalomi. Gerai įvaldę IT asmenys gali ir patys pasirinkti sau priimtinus variantus pagal pateiktas šiuose patarimuose kryptis ir pateiktus pavyzdžius. Visgi, pasikartojant dar kartą pažymime, kad atliekant akių ir regėjimo mankštą „ekranų“ pagrindu, kartu reikia nepamiršti ir ankstesniųjų tradiciškai rekomenduojamų ir taikomų  metodų, ypač palmingo ir mirksėjimo pratimų, o taip pat ir fizinio judėjimo mankštų. Detalesnė informacija  apie tradicinius akių ir regėjimo gerinančius pratimus  pateikiama patarimuose – „Tradiciniai regėjimą saugančios,  palaikančios ir gerinančios akių mankštos veiksmingi pratimai“:  https://angeloakys.lt/ (Įdomu ir naudinga – Regėjimą saugantys ir gerinantys patarimai).