Labdaros ir paramos fondo „Angelo akys“ koncertas, organizuotas „Tarptautinės vaikų gynimo dienos“ proga

2022 m. birželio 1 d., kaip ir kiekvienais metais, pradedant 1950 metais,  pasaulyje yra minima graži ir labai reikšminga pavasario šventė – „Tarptautinė vaikų gynimo diena”. Šios dienos proga labdaros ir paramos fondas „Angelo akys” organizavo žinomų Lietuvos atlikėjų Evelinos Sašenko ir Pauliaus Zdanavičiaus nemokamą koncertą, kuris vyko Panevėžio muzikiniame teatre. Renginio vedėjas Andrius  Povilauskas. Koncerto metu savo šokius demonstravo ir jaunieji atlikėjai – Paulina ir Emilius.

Renginio metu buvo galimybė laisvanoriškai paremti fondo veiklą, kurios pagrindinis tikslas – padėti vaikams saugoti ir gerinti savo regėjimą, siekiant,  kad jie  pilnavertiškai patirtų vaikystės džiaugsmus, galėtų gerai mokytis, reikiamai pasiruošti gyvenimui ir ateities veikloms. Vaikų ir ypatingai moksleivių, regėjimo problemos ženklai išaugo  veikiant pandemijai, kas paskatino ir suaktyvino regėjimo funkcijų naudojimą, daugiau vartojant bendrosios vizualinės informacijos ir dėl nuotolinio mokymosi. Atkreipti dėmesį į šias vaikų ir moksleivių regėjimo problemas, tuo pačiu  paskatinti tėvelius, globėjus, pedagogus ir visas Lietuvos institucijas,  atsakingas už vaikų sveikatingumą, o taip pat ir  visą visuomenę,  prisidėti prie kilnios fondo veiklos ir buvo siekiama šiuo renginiu.

Labai džiugu, kad šis renginys – koncertas sulaukė išskirtinio Panevėžio ir net kitų regionų  visuomenės  susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavimo, aktyvaus fondo rėmėjų paramos.

Šio renginio organizavimą parėmė visa eilė Lietuvos ir kitų šalių įmonių bei organizacijų:

 • „EIVENSA“
 • „METAL PRODUCTION“
 • „ROCKET CLUSTER“
 • „INOVASTA“
 • „MEGAMAS“
 • „NEO ROSS“
 • „CARMEN“
 • „LILEILA“
 • „GUEST HOUSE 777“
 • „NORGETRA“
 • „VOLFAS ENGELMAN NEALKOHOLINIS“
 • „GEODEZINIŲ MATAVIMŲ PROJEKTAI“
 • „ŠVENČIŲ OAZĖ“
 • „KRISTINA BAKERY“
 • „MB ADORMA“
 • „LITMITA“
 • „LAIKTA“

Fondas didžiai dėkingas už suteiktą visuomenės, visų įmonių  ir organizacijų paramą, organizuojant šį renginį – koncertą, o taip pat ir už  suteiktą tiesioginė paramą fondo veiklai. Fondas taip pat didžiai dėkingas atlikėjams Evelinai Sašenko ir Pauliui Zdanavičiui už nuostabų ir žaismingą koncertą, o taip pat  jauniesiems šokių atlikėjams Paulinai  ir Emiliui.  Didelį ačiū taip pat tariame koncerto vedančiajam Andriui Povilauskui ir Panevėžio muzikiniam teatrui. Didelis ir nuoširdus ačiū renginyje – koncerte aktyviai dalyvavusiems visiems klausytojams.

Koncerto metu paaukotos lėšos bus skiriamos fondo „Angelo akys” vykdomos veiklos aktyvinimui ir  plėtimui. Paramą fondui  „Angelo akys” galima teikti ir išankstiniu pavedimu į  fondo sąskaitą AB Swedbank LT25 7300 0101 6138 1610.

 

Labdaros ir paramos fondo „Angelo akys“  fondo vadovė                            Aušra Baltonienė