Prižiūrėkime ir saugokime savo akis koronaviruso epidemijos metu!

Gerbiami Lietuvos žmonės,

Manome, kad visi esate informuoti ir žinote apie koronaviruso COVID-19   atsiradimą ir jo pražūtingą poveikį ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.  Aišku, tai labai nemalonus ir nepriimtinas reiškinys, sujaukęs normalų ir ritmingą daugelio žmonių gyvenimą bei veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

Kinijos ir kitų šalių patirtis, kovojant su šiuo virusu,  parodė, kad jį galima įveikti dviem pagrindiniai būdais – intensyvaus  gydymo būdu ir laikantis reikiamų prevencinių apribojimų bei apsaugos priemonių, siekiant neleisti šiam virusui plisti toliau. Vertinant tai, siekiant mažinti šio viruso pražūtingą poveikį bei užkirsti jo plitimą,  Lietuvoje yra imtasi labai svarbių ir aktyvių prevencinių priemonių, o sergantys žmonės yra intensyviai gydomi. Šioje situacijoje išskirtinai  yra  svarbios prevencinės priemonės ir veiksmai, kurių esmę sudaro būtinų higieninių normų ir pačių žmonių savipriežiūros laikymasis, ypač masinio žmonių susibūrimo vietose, visų pirma parduotuvėse ir transporto priemonėse.

Turima kitų pasaulio šalių patirtis, visų pirma Kinijos, parodė, kad disciplinuota prevencija yra labai svarbus  ir efektyvus veiksmas, siekiant užkirsti tolimesnį šio viruso plitimą. Ir atvirkščiai – reikiamos  disciplinos ir pačių žmonių savidiciplinos nebuvimas Italijoje  parodė, kokias skaudžias pasekmes  gali iššaukti tokių priemonių ignoravimas. Tai ne tik beprasmės žmonių mirtys, bet ir verslo veiklos nuostoliai, kai kurių prekių trūkumas, mirusiųjų laidojimo problemų susidarymas ir net panikos pasireiškimas gyventojų tarpe.

Visų pirma Kinijos, o taip pat ir kitų  šalių specialistai nustatė ir įrodė, kad  šio viruso plitimas yra efektyviai stabdomas,  naudojant ne tik  bendrines prevencines priemones, bet  ir disciplinuotai kontroliuojant bei įtakojant  pačių žmonių  veiksmus ir elgesį, juos skatinant, o atskirais atvejais tai darant ir priverstinai, laikytis visų būtinų higienos veiksmų, saugantis bei saugant kitus nuo šio viruso ir jo  galimo poveikio.   Vertinant tai, kad šis virusas persiduoda lašeliniu būdu, sergantiems žmonėms čiaudint, kosėjant ir spjaudant, visų pirma jie turi būti nedelsiant izoliuoti ir gydomi. Tačiau, kaip rodo esamos situacijos patirtis, šį virusą gali nešioti ir platinti asmenys, patys nejausdami jokių šio viruso sukeltos ligos požymių.   Tai labai pavojingas viruso plitimo šaltinis ir todėl dėl tokių asmenų ir būtinas efektyvių prevencinių veiksmų ir  priemonių taikymas, siekiant, kad tokie asmenys neplatintų šio viruso, o rizikos grupės žmonės (vyresnio amžiaus ir sergantys chroniškomis ligomis),  būtų maksimaliai apsaugoti. Prevencinių veiksmų efektyvumą lemia reikiamai suderinti  bendrinio valstybinio lygio  ir individualaus pobūdžio, išreiškiamų ir demonstruojamų pačių žmonių,  prevenciniai veiksmai bei priemonės. Visgi nustatyta, kad  ypatingai svarbios yra individualios apsaugos priemonės, taikomos  ir naudojamos pačių žmonių savikontrolės bei savidisciplinos pagrindu, ko deja, Europos Sąjungos šalyse, lyginant su Kinija, yra sunkiai įgyvendinamas procesas.

Kaip galima užsikrėsti šiuo virusu? Specialistai teigia, kad šiuo virusu galima užsikrėsti per burną, nosį ir akis. Vertinant ankstesnių  panašaus pobūdžio epidemijų, visų pirma gripo, pasireiškimo  ir kovojimo su jomis patirtį, daugelis žmonių jau žino, kad  reikia saugoti burną ir nosį, ir tai galima padaryti nešiojant specialias kaukes ar respiratorius. Tačiau, kaip rodo patirtis,  daugelis žmonių neturi jokios patirties ir supratimo, kad šio koronaviruso atveju, dar reikia saugoti ir akis. Tai būtina todėl, kad  šis virusas, kaip teigia specialistai, į žmogaus organizmą gali prasiskverbti ne tik per burną ir nosį, bet ir per akis, o taip pat ir per  akių gleivinę. Ypatingai tai aktualu  žmonėms, kurių imuninė sistema yra nusilpusi, ar serga kokiomis tai chroniškomis ligomis, kurios yra siejamos su imuninės sistemos nusilpimu ar jos reikiamos reakcijos nebuvimu.

Kaip reikia,  galima  ir būtina saugoti akis ir akių zoną nuo šio viruso? Visų pirma, tai vengti bet kokio prisilietimo rankomis prie akių zonos ir pačių akių, jų netrinti ir neliesti, ypač neplautomis rankomis ir ypatingai būnant viešojoje erdvėje – parduotuvėse, transporto priemonėse ir kitose viešose vietose, kuriose tenka būti, esant priverstiniam būtinumui. Kitas veiksmas, vertinant tai, kad kaukės dengia tik nosį ir burną,  saugant akis ir akių zoną – tai jų pridengimas akiniais. Ši problema yra natūraliai išsprendžiama tiems, kurie nešioja akinius dėl regėjimo korekcijos. O ką daryti tiems, kuriems korekcinių akinių nereikia nešioti?  Yra dvi galimybės. Nešioti akinius nuo saulės, geriausiai  kuo šviesesnius, nes akinius reikia nešioti ir parduotuvėse bei kitose viešose vietose, kur apšvietimas yra nepakankamas. Galimas ir kitas variantas – tai nulinių akinių nešiojimas.  Kartu turite nepamiršti, kad grįžus namo ar atvykus į darbą (tiems kuriems visgi tenka  dirbti), visais atvejais akiniai turi būti kruopščiai nuplaunami ir nudžiovinami arba dezinfekuojami specialiomis priemonėmis.  Specialistai taip pat rekomenduoja, jeigu yra galimybės, atsisakyti kontaktinių linzių, o to negalint padaryti, jas prižiūrint būtina imtis maksimalių higieninių saugumo priemonių.

Išskirtinių atsargumo priemonių, saugant akis, būtina imtis vaikų atveju, kuriems yra sunkiau suprasti ir įsisąmoninti  akių saugojimo proceso svarbą. Ypatingai tai liečia mažuosius vaikučius.  Šio proceso veiksmingumą,  vėl gi, kaip parodė jau turima kitų šalių patirtis, lemia vaikų artimosios aplinkos atstovų – tėvelių, globėjų, kitų artimų vaikams asmenų, lopšelių ir darželių auklėtojų bei pedagogų samprata, požiūris ir veiksmai šiuo klausimu.

Šiuo metu yra ir dar vienas labai svarbus momentas, susijęs su vaikų akimis ir jų regėjimu, kurį iššaukė koronavirusas  COVID-19.   Vertinant tai, kad  šiuo metu yra sustabdytas mokymo procesas mokyklose, o mokymas jau pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu, vaikams teks praleisti labai daug laiko prie kompiuterių  ar planšečių. Tai be abejonės, didins ir vaikų regėjimo nuovargį, o atskirais atvejais gali iššaukti ir regėjimo pablogėjimą.  Todėl, vertinant tai, būtina imtis visų priemonių, siekiant mažinti vaikų akių nuovargį, o taip pat stebėti, kad nepablogėtų ir jų regėjimas.  Kaip galima saugoti vaikų regėjimą? Prevenciškai  akių nuovargio mažinimui ir net regėjimo gerinimui,  yra naudojama visa eilė metodikų, metodų ir pratimų. Detaliau su pakankamai lengvai įsisavinamais ir taikomais tokiais metodais bei pratimais,  galima susipažinti fondo “Angelo akys“  tinklapyje:  Įdomu ir naudinga – Regėjimą saugantys ir gerinantys patarimai,  kur yra patalpinti tiksliniai patarimai „Ar visuomet, blogėjant regėjimui, reikia pradėti nešioti akinius ar kontaktines linzes? (G. H. Irnich).

 

Siekite būti sveikais ir gyvybingais, saugokite savo ir savo artimųjų sveikatą, saugokite akis!

                                                                                Labdaros ir paramos fondas „Angelo akys“